Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

ΤΕΛΟΣ


Όπως όλα τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους, έτσι και το συγκεκριμένο ιστολόγιο ολοκλήρωσε τον δικό του. Οι ιδέες, τα πρότυπα και η αισθητική είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Ως άτομα, πιο δυνατοί από ποτέ, θα συνεχίσουμε την δράση μας με διάφορους τρόπους, που πάντα θ' αποτελούν μέσα - και όχι αυτοσκοπό - για την διάδοση της Ιδέας και για την σύμπραξη στον Αγώνα. Ως τότε..

Ζήτω η Νίκη!